Incercom

Contacte

Administraţia

1

Anticamera

022-77-68-18;
022-77-57-18
fax : 022-77-69-30

2

Director

022-77-68-18;
e-mail: aaizbinda@yahoo.com

3

Director Economic

e-mail: director.economic@incercom.md

4

Director ştiinţific

e-mail: director.stiintific@incercom.md

Serviciul evidenţă contabilă, finanţe şi economie

5

Contabil-şef

022-77-69-33
e-mail: contabilitate@incercom.md

Oficiu juridic,Resurse umane şi cancelarie

6

Inspector serviciul personal

022-77-68-18
e-mail: resurse.umane@incercom.md

Centru de formare a preţurilor în construcţii şi industria materialelor de construcţii

7

Şef centru

022-77-68-30
e-mail: centru.preturi@incercom.md

Serviciul administrativ

8

Şef serviciu

022-77-68-44
e-mail: serviciu.administrativ@incercom.md

Serviciul editorial

9

Specialist principal

022-56-99-60
e-mail: serviciu.editorial@incercom.md

Magazin normative în construcţii

10

Manager vînzări

022-77-69-25
e-mail: magazin.normative@incercom.md

Centru expertiză tehnică, economică, evaluarea şi expertizarea construcţiilor

11

Specialist principal

022-77-57-14
e-mail: centru.expertiza@incercom.md

Centru cercetare, standardizare şi agrementare tehnică

12

Şef secţie

022-56-99-94
e-mail: centru.cercetare@incercom.md

Centru ştiinţă, inovaţii şi consalting

13

Şef centru

e-mail:centru.consulting@incercom.md

Centru cercetări şi încercări de laborator

14

Şef centru

022-77-46-38
e-mail: centru.laborator@incercom.md

Inginer

022-77-68-36

Centru formare continuă, perfecţionare şi recalificare

15

Şef centru

022-77-69-47
e-mail: centru.instruire@incercom.md

Centru implementare tehnologii moderne

16

Şef centru

e-mail: centru.implementare@incercom.md

Centru certificare a produselor din domeniul construcţiilor

17

Şef centru

022-77-68-47
e-mail: centru.certificare@incercom.md