Incercom

Achiziţii publice

 • 20.03.2014
 • INVITAŢIE LA CONCURS pentru achiziţionarea bunurilor  prin procedura cererii ofertelor de preţuri

  Autoritatea contractantă: Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM” Î.S.

  Sediul autorităţii
  contractante: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.2,  bir.214

   Numărul de telefon şi
   persoana de contact: Gîncu Victor, tel.022-77-68-44

   Obiectul achiziţiei: mobilier de laborator pentru Centrul de Încercări de  laborator privind calitatea materialelor de construcţii
                 
  Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 16 aprilie 2014, ora 10.00

  Data/ora desfăşurării concursului: 16 aprilie 2014, ora 10.00

 • 20.03.2014

  INVITAŢIE LA CONCURS pentru achiziţionarea bunurilor  prin procedura cererii ofertelor de preţuri

  Autoritatea contractantă: Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii  „INCERCOM” Î.S.

  Sediul autorităţii
  contractante: mun.Chişinău, str. Independenţei 6/1, et.2,  bir.214

  Numărul de telefon şi
  persoana de contact: Gîncu Victor, tel.022-77-68-44

   Obiectul achiziţiei: sisteme de evacuare a aerului poluat şi condiţionare a aerului pentru Centrul de Încercări de  laborator privind calitatea materialelor de construcţii
                 
  Termenul-limită de prezentare a ofertelor (data/ora): 15 aprilie 2014, ora 10.00

  Data/ora desfăşurării concursului: 15 aprilie 2014, ora 10.00