Incercom
Servicii/Licenţe

Serviciile prestate :

 • cercetare ştiinţifică;

 • dezvoltare tehnologică;

 • certificare care corespund cu reglamentari tehnice a materialelor de construcţie;

 • încercari de laborator în domeniul construcţiilor;

 • atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii;

 • expertiza tehnică;

 • expertiza economică;

 • evaluare şi proiectare;

 • editorial;

 • informare;

 • publicitate;

 • consultaţii;

 • proiectare;

 • arendă;

 • parcare;

Licenţele obţinute :

 • Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, reconstrucţii ;

 • Activitatea de învăţămînt pentru adulţi (cursuri);

 • Activitatea de învăţămînt (instruirea prin cursuri);

 • Activitatea de proiectare pentru construcţii, inginerie ,instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii;

 • Montarea şi reglarea , asistenţa tehnică a sistemelor automate de semnalizare şi de stingere a incendiilor, precum şi de protecţie a clădirilor împotriva fumului şi de înştiinţare în caz e incendiu;

 • Activitatea de evaluare a bunurilor imobile ;

 • Certificat de membru al Academiei de Stiinţe a Moldovei;

Autorizaţii :

 • Autorizaţie de funcţionare a unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică;

 • Autorizaţie de funcţionare pentru parcare.