Incercom

                                                                                Informația privind funcționarea ghișeului unic.

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 6 noiembrie 2014 funcționează ghișeul unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții. Instituirea şi organizarea ghişeului unic au drept scop ca solicitantul să depună cerere şi să recepţioneze informaţia privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi să obţină certificatul de atestare într-un singur punct.

Prin ghişeul unic se eliberează certificate de atestare următorilor specialişti:

1) proiectanţi;
2) verificatori de proiecte;
3) experţi tehnici;
4) elaboratori de devize;
5) diriginţi de şantier;
6) responsabili tehnici;
7) diriginţi cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor;
8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor;
9) personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii.

Ghișeul inic funcționează pe lîngă Institutul ”Incercom”, str. Independenței, nr.6/1, municipiul Chișinău, etajul 2, bir. nr. 216. Tel/fax 022-569994.


Regulamentul ghișeu unic

Descarca

Regulament de atestare

Descarca

Lista specialiștilor atestați:


Diriginţi de şantier

Descarca

Diriginţi lucrări specializate

Descarca

Elaboratori devize

Descarca

Experţi tehnici

Descarca

Personal laborator

Descarca

Proiectanţi

Descarca

Responsabili tehnici

Descarca

Responsabili tehnici lucrări specializate

Descarca

Verificatori de proiecte

Descarca

Specialiști cu certificate retrase și suspendate

Descarca