Incercom

Informația privind funcționarea ghișeului unic.


În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 6 noiembrie 2014 funcționează ghișeul unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții. Instituirea şi organizarea ghişeului unic au drept scop ca solicitantul să depună cerere şi să recepţioneze informaţia privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi să obţină certificatul de atestare într-un singur punct. Prin ghişeul unic se eliberează certificate de atestare următorilor specialişti:
1) proiectanţi;
2) verificatori de proiecte;
3) experţi tehnici;
4) elaboratori de devize;
5) diriginţi de şantier;
6) responsabili tehnici;
7) diriginţi cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor;
8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor;
9) personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii.

Condițiile de atestare sunt stabilite în Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 329 din 23 aprilie 2009. Ghișeul inic funcționează pe lîngă Institutul ”Incercom”, str. Independenței, nr.6/1, municipiul Chișinău, etajul 2, bir. nr. 216.

Lista actelor necesare pentru atestare:


1. Cerere (conform modelului).
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Copia buletinului de identitate.
4. Copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt.
5. Copia carnetului de muncă sau a contractelor de muncă.
6. Două recomandări - din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul și a unui specialist atestat în domeniul corespunzător.
7. Lista celor mai importante lucrări executate aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul.
8. Adeverinţă medicală, forma nr. 086/e, pentru persoanele care depăşesc vîrsta de 65 de ani pentru bărbaţi, respectiv, 60 de ani pentru femei (numai pentru diriginți de șantier și responsabili tehnici).
9. Două fotografii 3x4.

Lista actelor necesare pentru reatestare

1. Cerere (conform modelului).
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Copia ultimei inscripției în carnetului de muncă sau a contractelor de muncă.
4. Două recomandări - din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul și a unui specialist atestat în domeniul corespunzător.
5. Lista celor mai importante lucrări executate aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul.
6. Adeverinţă medicală, forma nr. 086/e, pentru persoanele care depăşesc vîrsta de 65 de ani pentru bărbaţi, respectiv, 60 de ani pentru femei (numai pentru diriginți de șantier și responsabili tehnici).
7. Două fotografii 3x4.

C E R E R ECerere pentru atestare.doc

La cerere se anexează:

1. Copia de pe buletinul de identitate;
2. Curriculum Vitae (CV).
3. Copia de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţămînt;
4. Copia de pe carnetului de muncă sau de pe contractele de muncă;
5. Două recomandări - din partea unor instituții (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul sau a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător;
6. Lista celor mai importante lucrări executate, aprobată de întreprinderea în care îşi desfăşoară activitatea solicitantul;
7. Adeverinţa medicală, formularul nr.086/e pentru persoanele care depăşesc vîrsta de 65 de ani pentru bărbaţi, respectiv, 60 de ani pentru femei (numai pentru diriginţii de şantier şi responsabilii tehnici).
8. Două fotografii 3x4.
Declar pe propria răspundere respectarea obligaţiunilor în calitate de ________________________________________ şi verigiditatea documentelor anexate.
________________________
(semnătura) “____”______________ 2019

Actele enumerate vor fi prezentate la Ghișeul unic pe adresa: mun.Chişinău, sectorul Botanica, str. Independenței, 6/1, etaj. 2, bir. 216, sau onlain la poșta electronica tovarnitchi@incercom.md. Tellefoane de contact 022- 569994, GSM 0676-66107.


Regulamentul ghișeu unic

Descarca

Regulament de atestare

Descarca

Lista specialiștilor atestați:


Diriginţi de şantier

Descarca

Diriginţi lucrări specializate

Descarca

Elaboratori devize

Descarca

Experţi tehnici

Descarca

Personal laborator

Descarca

Proiectanţi

Descarca

Responsabili tehnici

Descarca

Responsabili tehnici lucrări specializate

Descarca

Verificatori de proiecte

Descarca

Specialiști cu certificate retrase și suspendate

Descarca