Incercom


CENTRU CERTIFICAREA PRODUSELOR DIN DOMENIUL CONSTRUCŢIILOR

ORGANISMUL DE CERTIFICARE
DIN CADRUL ICŞC “INCERCOM”ÎS
RM, mun.Chişinău, str. Independenţei, 6/1, tel./fax 022-77-68-47
Web site: www.incercom.md; e-mail: centru.certificare@incercom.md ;


Toată activitatea Organismului de certificare a produselor pentru construcţii este îndreptată spre asigurarea calităţii certificării produselor cu respectarea tuturor angajamentelor faţă de client în conformitate cu cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17065:2013, documentelor normative şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.
OCp este acreditat de Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC” cu numărul certificatului de acreditare Nr. OCp – 019 din 28.02.2014 valabil pînă la 08.03.2018.
OCp efectuează evaluarea conformităţii produselor din domeniul reglementat în conformitate cu actele legislative şi normative ale Republicii Moldova.
În cadrul evaluării conformităţii din domeniul reglementat se stabileşte conformitatea produselor cu cerinţele esenţiale prevăzute în reglementările tehnice şi în standardele naţionale ale Republicii Moldova, conform domeniilor de acreditare şi desemnare ale OCp.
Evaluarea conformităţii produselor de import din domeniul reglementat se efectuează după aceleaşi reguli ca şi produsele autohtone.
OCp subcontractează activităţi legate de certificare cu laboratoare de încercări acreditate/desemnate. Lista laboratoarelor de încercări subcontractate:


  • CÎ din cadrul ICŞC,,INCERCOM”;
  • LÎ din cadrul SA,,INMACOMPROIECT”;
  • LÎPA din cadrul CMAC;
  • LÎ din cadrul SA,,ASCHIM”
  • LÎ din cadrul SRL,,CERTMATCON”

 Conducător OCp din cadrul ICŞC,,INCERCOM”ÎS – JOSAN V.

 

 certificat

 

Domeniul de Acreditare

Descarca

Documentele necesare schema 3+

Descarca

Documentele necesare schema 2+

Descarca

Documentele necesare schema 3

Descarca