Incercom


CENTRU ŞTIINŢĂ, INOVAŢII ŞI CONSULTING

e-mail: centru.consulting@incercom.md

Centrul de Inovări şi Consulting în Construcţii, în continuare CICC, este o structură creată în componenţa ICŞC „INCERCOM” Î.S., fiind o unitate bazată pe autofinanţare, nu este o persoană juridică şi îşi desfăşoară activitatea ca un serviciu avînd un cont propriu.

         CICC îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, legislaţia în vigoare, acordurile internaţionale şi convenţiile ratificate de Republica Moldova şi nu este o formaţiune cu state ci îşi cîştigă existenţa numai din mijloacele obţinute în urma serviciilor acordate;

         CICC îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, iar în caz de necesitate şi peste hotare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

         Scopul şi sarcinile CICC

         1. Scopul şi sarcinile:

         - facilitarea implementării în Republica Moldova a bazei normative din Uniunea Europeană, în special trecerea la utilizarea Eurocodurilor în construcţii ale Uniunii Europene;

         - oferirea în baza contractelor a serviciilor tehnico-ştiinţifice şi consultaţiilor organelor centrale de stat, departamentelor, agenţilor economici şi persoanelor fizice;

         - participarea la elaborarea programelor naţionale şi internaţionale, precum şi a strategiilor în domeniul construcţiilor.

         2. Metode de realizare a scopului şi sarcinilor CICC:

         - elaborarea şi implementarea tehnologiilor moderne din domeniul construcţiilor;

         - fundamentarea implementării tehnico-economice a tehnologiilor moderne în domeniul construcţiilor;

         - elaborarea actelor normative în domeniul construcţiilor;

         - proiectarea liniilor tehnologice pentru producerea materialelor de construcţii, punînd accent în mod special pe utilizarea deşeurilor industriei materialelor de construcţii;

         - efectuarea lucrărilor de cercetare ştiinţifică;

         - acordarea serviciilor de informare, publicitate, consultaţii şi de proiectare;

         - organizarea seminarelor naţionale şi internaţionale, prezentărilor, conferinţelor şi expoziţiilor;

         - alte tipuri de activitate, ce nu contravin legislaţiei în vigoare.

         3. Activitatea CICC nu este limitată de cadrul temporal.

 

         CICC: Drepturi şi Obligaţii

         1. CICC se creează la iniţiativa colaboratorilor ICŞC „INCERCOM” Î.S. membrii căruia pot fi persoane fizice, organizaţii de cercetare, proiectare şi producţie, colaboratorii altor întreprinderi, indiferent de forma de proprietate, care pot fi atraşi pentru elaborarea temelor propuse şi elaborate de CICC şi care sînt cetăţeni ai Republicii Moldova;

         2. Colaboratorii CICC au următoarele drepturi:

         - să participe la seminarele CICC;

         - să obţină o informaţie completă şi veridică privind activitatea CICC pe temele la care participă;

         - să ofere teme de elaborare pentru CICC.

         3. Directorul ICŞC „INCERCOM” Î.S. are obligaţia faţă de CICC:

         - să aprobe temele, planul şi resursele de finanţare CICC;

         - să se abţină de acţiuni, ce pot dăuna şi prejudicia CICC;

         - să reglemeteze cheltuielile şi salarizarea muncii lucrătorilor, care participă în elaborările şi implementările CICC;

         - să participe activ în formarea mijloacelor financiare ale CICC;

         - să promoveze scopul şi sarcinile CICC.