Incercom

CENTRUL ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

C΄INCERCOM”ÎS este acreditat de către Organismul Naţional de Acreditare a Republicii Moldova (MOLDAC) www.acreditare.md Certificate de Acreditare nr. LÎ-021

Date de contact:
Tel: 0/22/77-46-38
        0/22/77-68-36
Fax: 0/22/77-69-30
E-mail:centru.laborator@incercom.md nmornealo@mail.ru

 

C΄INCERCOM”ÎS – laborator de încercări ce-şi desfăşoară activitatea în domeniul evaluării conformităţii şi anume efectuează un complex de lucrări de laborator în domeniul construcţiilor.

Domeniul de acreditare al C΄Incercom”ÎS Descarca

„Incercom”ÎS este o subdiviziune a Institutului de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii „INCERCOM”Î.S., care activează din anul 1962 de cînd laboratorul central al Ministerului în Construcţii şi Laboratorul Central de Cercetări Ştiinţifice al GUPSM au fost transferate în organizaţia nou formată „Orgstroi” şi laboratoarele au fost unite într-un CÎ. În anul 1989 „Orgstroi” a fost reorganizat în „Texstroiproiect”, care în anul 1995 a fost reorganizat în ICŞC„INCERCOM”ÎS.
Pentru prima dată C΄Incercom”ÎS a fost atestat în anul 1995.
Prima acreditare a C΄Incercom”ÎS a avut loc în anul 2003 de către Centrul de Acreditare şi Atestare după cerinţele SM EN ISO/CEI 17025:2002, obţinîndu-se certificat de acreditare pe termen de 3 ani. 

        

În anul 2006 C΄Incercom”ÎS a avut loc reacreditarea C΄Incercom”ÎS după cerinţele SM EN ISO/CEI 17025:2006 de către Organismul Naţional de Acreditare a Republicii Moldova.

 

Reacreditare C΄Incercom”ÎS se desfăşoară la fiecare 4 ani şi anual se petrece supravegherea periodică.
    În procesul de efectuare a încercărilor de laborator se utilizează echipament modern. Personalul C΄INCERCOM”ÎS este calificat şi cu experienţă vastă în domeniul activităţii de efectuare a încercărilor de laborator şi lucrările le efectuează cu înalt profesionalism.
    Personalul C΄INCERCOM”ÎS este în continuă instruire şi informare privind cerinţele normative şi legislative din domeniul de activitate.
    Serviciile prestate de către C΄INCERCOM”ÎS sunt accesibilite tuturor clienţilor din Republica Moldova. Toţi clienţii sunt trataţi egal, nefiind condiţionaţi de numărul de încercări efectuate sau de un alt criteriu ce le-ar oferi vreun favor.

         Am fi recunoscători dacă ne-aţi tansmite propunerile pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate de  C΄INCERCOM”ÎS completînd formularul – descarcă formularul feedback. Descarca