Incercom


CENTRU EXPERTIZĂ TEHNICĂ, ECONOMICĂ, EVALUAREA ŞI EXPERTIZAREA CONSTRUCŢIILOR

Serviciul de Expertiza Tehnică execută următoarele lucrări:

         - expertiza tehnică a clădirilor şi structurilor aflate în construcţie, exploatate, modificate şi reprofilate cu întocmirea avizului tehnic;

         - evaluarea tehnică a clădirilor şi structurilor pentru întocmirea actelor şi darea în exploatare;

         - stabileşte posibilitatea şi condiţiile de construire a diferitor suprastructuri tip mansarde cu elaborarea unor soluţii de anteproiect;

         - execută masurători a clădirilor şi structurilor în baza cărora se întocmesc desene de dimensionare;

         - efectuează evaluarea indicatorilor de rezistenţă a materialelor din care sînt executate elementele de construcţii;

         - oferă consultanţă metodologică persoanelor fizice şi juridice privind întocmirea rapoartelor tehnice şi paşapoartelor clădirilor şi structurilor;

         - oferă consultaţii tehnice şi efectuează evaluări expres a clădirilor şi structurilor în cazul achiziţionării lor.

         Tel.: 77 57 14; e-mail: centru.expertiza@incercom.md

 

         Serviciul de Expertiză Economică execută următoarele lucrări:

         - întocmirea documentaţiei de deviz;

         - evaluarea economică a imobilului.

         Tel.: 77 68 30

 

         Serviciul de Evaluare şi Proiectare a construcţiilor execută următoarele lucrări:

         - întocmirea proiectelor de execuţie a lucrărilor cu macaraua (PELm) la construirea, modificarea, desfiinţarea şi reparaţia clădirilor şi structurilor;

         - întocmirea fişelor tehnologice (FT) la execuţia lucrărilor de construcţii-montaj.

         Tel.: 77 69 07

.