Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Contacte

Administraţia

1

Anticamera

tel. 022-77-68-18;

fax: 022-77-69-30

2

Administrator

tel. 022-77-68-18;
e-mail:resurse.umane@incercom.md

3

Șef-adjunct

tel. 022-55-91-47;
e-mail:resurse.umane@incercom.md

Serviciul management financiar şi vînzări

4

Contabil-şef

tel. 022-77-69-33;
e-mail:contabilitate@incercom.md

Resurse umane şi cancelarie

5

Consultant

tel. 022-77-68-18
e-mail:resurse.umane@incercom.md

Centrul de reglementări tehnice, formare a preţurilor în industria materialelor de construcţii

6

Specialist principal

tel. 022-77-57-11;
e-mail:incercom@mail.md

Serviciul administrativ

7

Șef serviciu

tel. 022-77-68-44

Serviciul documentare tehnică, legislativă și management editorial

8

Specialist

tel. 022-56-99-60;
e-mail:magazin.normative@incercom.md

Magazin normative în construcţii

9

Manager în vînzări

022-77-69-25; 068330052;
e-mail:magazin.normative@incercom.md

Centrul expertiză tehnică şi evaluarea construcţiilor

10

Specialiști

tel. 022-77-68-30; 068979777

Centrul cercetări şi încercări de laborator

11

Șef centru

tel. 022-77-46-38
e-mail:centru.laborator@incercom.md

Specialiști

tel. 022-77-68-36

Centrul formare continuă, perfecţionare şi recalificare

12

Șef centru

tel. 022-77-69-47
e-mail:centrul.atestare@incercom.md

Ghișeul unic: Eliberarea certificatelor de atestare tehnico/profesională a specialiștilor în construcții

13

Conducător

tel. 022-56-99-94
e-mail:tovarnitchi@incercom.md; centrul.atestare@incercom.md

Ghișeul unic: Elaborarea evaluării tehnice în construcții

14

Conducător

tel. 022-77-57-22
e-mail:eproaspat@gmail.com

Organismul de certificare produse

15

Conducător

tel. 022-77-69-07
e-mail:certificare.incercom@mail.ru