Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Parteneriat


Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al Ministerului Afacerilor Interne,
Federaţia Patronală a Constructorilor, Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”,
 Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a Republicii Moldova,
Institutul Naţional de Standardizare,
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor,

IMP "Chişinăuproiect",
INCP "Urbanproiect",
IP "Ruralproiect",
IP"Agroindproiect"S.A,.
ISP "Iprocom",
IP "Urbanproiect",
IP "Ceproserving",
IP "Industrialproiect",
S.A. „Lusmecon”,
F.E.C. S.A.,
SA“SUPRATEN”,
SA“Casa Modernă”,
SRL“BIComplex”,
SRL„HILTI”,
S.A. "Inmacomproiect",
Glorinal SRL, etc.