Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Servicii

Servicii prestate:

 • cercetare ştiinţifică;

 • elaborarea documentelor normative în construcţii;

 • certificare care corespunde cu reglementări tehnice a materialelor de construcţie;

 • încercari de laborator în domeniul construcţiilor;

 • atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii;

 • expertiză tehnică;

 • expertiză economică;

 • elaborarea Manualelor Calităţii în construcţii;

 • evaluarea tehnică (agremente tehnice);

 • formarea preţurilor în construcţii;

 • realizarea normativelor în construcţii;

 • editorial;

 • informare;

 • publicitate;

 • consultaţii;

 • arendă;

 • parcare.

Licenţe obţinute:

 • Construcţiile de clădiri şi construcţii inginereşti, reconstrucţii;

 • Activitatea de învăţămînt pentru adulţi (cursuri);

 • Activitatea de învăţămînt (instruirea prin cursuri);

Autorizaţii:

 • Autorizaţie de funcţionare a unităţilor de comerţ şi alimentaţie publică;

 • Autorizaţie de funcţionare pentru parcare.