Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

Informație privind funcționarea Ghișeului unic

În conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 6 noiembrie 2014 funcționează Ghișeul unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în construcții. Instituirea şi organizarea Ghişeului unic au drept scop ca solicitantul să depună cerere şi să recepţioneze informaţia privind atestarea tehnico-profesională a specialiştilor şi să obţină certificatul de atestare într-un singur punct. Prin Ghişeul unic se eliberează certificate de atestare pentru următorii specialişti:
1) proiectanţi;
2) verificatori de proiecte;
3) experţi tehnici;
4) elaboratori de devize;
5) diriginţi de şantier;
6) responsabili tehnici;
7) diriginţi cu executarea lucrărilor specializate şi instalaţiilor aferente construcţiilor;
8) responsabili tehnici pentru lucrări specializate şi instalaţii aferente construcţiilor;
9) personalul de specialitate din laboratoarele de încercări în construcţii.

Condiții de atestare

Diriginți de șantier și responsabili tehnici

Să posede studii superioare corespunzătoare domeniului solicitat. Să aibă o activitate de execuţie de cel puţin 3 ani pentru diriginte de șantier, 5 ani pentru responsabil tehnic în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu.

Proiectanți

Să posede studii superioare corespunzătoare domeniului solicitat. Să aibă o activitate de proiectare de cel puţin 5 ani în domeniul solicitat pentru atestare, inclusiv ultimul an de activitate în acest domeniu.

Condițiile de atestare sunt stabilite în Regulamentul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor cu activităţi în construcţii, aprobat prin Hotărîrea Guvernului al Republicii Moldova nr. 329 din 23 aprilie 2009.

Lista actelor necesare pentru atestare (reatestare):


1. Cerere (conform modelului).
2. Copia diplomei de absolvire a instituţiei de învăţămînt.
3. Curiculum vitae (CV).
4. Două recomandări - din partea unor instituţii (întreprinderi) în care îşi desfăşoară sau şi-a desfăşurat activitatea solicitantul sau a unor specialişti atestaţi în domeniul corespunzător.
5. Lista celor mai importante lucrări executate.
6. Două fotografii 3x4.

Actele enumerate vor fi prezentate la Ghișeul unic pe adresa: mun. Chişinău, sectorul Botanica, str. Independenței, 6/1, etaj 2, bir. 216 sau on-line prin poșta electronică tovarnitchi@incercom.md
Telefoane de contact 022-56-99-94, GSM 067666107.

C E R E R E

Cerere pentru atestare.doc


Regulament de atestare

Descarcă

Lista specialiștilor atestați:


Diriginţi de şantier

Descarcă

Diriginţi lucrări specializate

Descarcă

Elaboratori devize

Descarcă

Experţi tehnici

Descarcă

Personal laborator

Descarcă

Proiectanţi

Descarcă

Responsabili tehnici

Descarca

Responsabili tehnici lucrări specializate

Descarca

Verificatori de proiecte

Descarcă

Specialiști cu certificate retrase și suspendate

Descarcă