Incercom

www.ednc.gov.md

Cautare pe site md ru

                                                                                Informația privind funcționarea ghișeului unic.

În conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.913 din 06 noiembrie 2014 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.339, art.981) în cadrul Î.S. Institutul de Cercetări Ştiinţifice în Construcţii “INCERCOM” este constituit și activază Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcţii.

Ghișeul unic funcționează pe lîngă Institutul ”Incercom”, str. Independenței, nr.6/1, municipiul Chișinău, etajul 2, bir. nr. 218. Tel/fax 022-775722.


Informație privind Ghișeul unic de elaborare a evaluărilor tehnice în construcții

Descarca

Consiliul tehnic permanent pentru construcții

Descarca

Cerere pentru extinderea sau modificarea evaluării tehnice

Descarca

Cerere pentru prelungirea evaluării tehnice in construcții

Descarca

Cerere pentru evaluare tehnică in construcții

Descarca

Dosarul tehnic preliminar

Descarca

Hotărîre Nr. 913 din 06.11.2014

Descarca

Постановление Nr. 913 от 06.11.2014

Descarca

Lista agrementelor tehnice și evaluărilor tehnice în construcţii în vigoare

Descarca

Lista organismelor de evaluare tehnică (OET) şi grupelor specializate abilitate pentru elaborarea evaluărilor tehnice în construcții

Descarca

Предварительное техническое досье

Descarca

Заявление о расширении или изменении технической оценки

Descarca

Заявление на продление технической оценки в строительстве

Descarca

Заявление о технической оценке в строительстве

Descarca